Projecte Ascensor

Projecte Ascensor

Aquest és un blog sobre un ascensor que hem creat amb fusta i un motor

Coses a saber

Escrito por ProjecteAscensor 10-05-2018 en Coses a saber. Comentarios (0)

Esbós: es un dibuix fet a mà ràpidament que normalment no es considera que sigui un treball finalitzat.

Croquis: serveix per fer referència a un disseny bàsic, sense precisions i detalls.


Empalme:


PAS 1:

Pela les puntes dels cables a empalmar, aproximadament a 2,5 cm de cada extrem. Fes-ho amb cura per no fer malbé cap filament del cable.PAS 2:

Gira els filaments del cable pelat amb ajuda del alicates o amb els dits. Repeteix el procés per a l'altre cable que unirás.PAS 3:

Quan tinguis els filaments llestos creua un amb l'altre i comença a trenar-los.PAS 4:

Verifica que el trenat hagi quedat ferm i segur, pots utilitzar unes alicates per tancar bé la cadena.
PAS 5:

Finalment cobreix de cinta aïllant al voltant dels filaments trenats, començant per 2 cm. abans del tall i 3 cm.Politja:

La politja és una màquina simple accionada per una corda o cable composta per una roda amb un canal que gira al voltant d'un eixProjecte Ascensor

Escrito por ProjecteAscensor 10-05-2018 en Informació. Comentarios (0)

Hem agafat aquest projecte perquè ens ha agradat i hem extret la informació de :

https://www.youtube.com/watch?v=Bl1ItbmtKUw

Eines:

-Serra

-Pistola de silicona calenta

-Regle

-Alicates

-Boli

-TissoresMaterials:

- fustes

- un clau

- 2 pals de gelat

- 2 filferros de 26 centímetres cadascun

- motor

- pegament o silicona

- fil prim

- 2 piles 


Procediment

Escrito por ProjecteAscensor 10-05-2018 en Procediment. Comentarios (0)

Aquestes són les mides per construir la cabina i la base

Mides de la cabina i la base


Procediment 2

Escrito por ProjecteAscensor 10-05-2018 en Procediment. Comentarios (0)

Ja hem acabat de construir la cabina i la base , aquest es el seu resultat:


Procediment 3

Escrito por ProjecteAscensor 10-05-2018 en Procediment. Comentarios (0)

Vam haver de enganxar el motor a la part superior de l'ascensor